مرکز عرضه پودر دکلره کالیون

دکلره کردن در اصلاح به بی رنگ گردن مو به کار میرود که پودر دکلره کالیون نیز برای همین مورد به کار میرود، منظور از بی رنگ کردن یعنی از بین بردن رنگدانه های طبیعی ... ادامه مطلب